Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)

VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES – ICAEW (INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES)

Thành lập năm 1880, Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales) hiện tại có hơn 130.000 hội viên, trong đó, có 15.000 hội viên quốc tế (ngoài Anh và xứ Wales). Hiện tại có hơn 9.000 sinh viên đang theo học tại viện ICAEW. (1)

Hãy đăng ký nhận tin để luôn nhận được các thông tin mới nhất!

ICAEW là hội viên của Ủy ban tư vấn của các hiệp hội kế toán (Consultative Committee of Accountancy Bodies – CCAB). Hiện tại, ICAEW có 2 văn phòng chính ở Anh, đó là ở Moorgate, London và ở Central Milton Keynes. Năm 2009, ICAEW đã mở thêm văn phòng tại Dubai và Singapore. (2)

icaewVới sự thành công của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA, Việt Nam được ICAEW đánh giá là một thị trường vô cùng tiềm năng, minh chứng qua việc họ đã có sự liên kết bước đầu với bộ tài chính để khuyến khích các kiểm toán viên Việt Nam gia nhập ICAEW. (3)

CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA ICAEW (4)

Để trở thành hội viên của ICAEW, bạn cần thoả mãn những tiêu chí sau:

 • Hiện đang là hội viên của ACCA, CPA Australia, CIMA, CIPFA, AICPA, MICPA.
 • Phải hoàn thành một Bài kiểm tra kinh nghiệm bao gồm một loạt các câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm làm việc và chứng minh năng lực, kỹ năng chuyên môn.
 • Có tối thiểu 5 năm là hội viên của một trong các hội trên và có kinh nghiệm làm việc sau khi được kết nạp làm hội viên tương ứng trong môi trường kế toán và/hoặc kinh doanh.
 • Hoàn thành các yêu cầu về cập nhật kiến thức của tổ chức kế toán chuyên nghiệp hiện tại.
 • Cung cấp một bức thư từ cơ quan bạn đang làm việc:
  • Xác nhận rằng bạn chưa từng vi phạm kỷ luật, và không có vi phạm nào về đạo đức hoặc lý do khác khiến bạn không thể được kết nạp làm hội viên của ICAEW.
  • Nếu bạn đã bị kỷ luật thì thông báo chi tiết về hình thức kỷ luật đã vi phạm và xác nhận rằng không có thêm vi phạm vào về đạo đức hoặc lý do khác khiến bạn không thể được kết nạp làm hội viên của ICAEW.
 • Việc xin kết nạp làm hội viên của bạn phải được ủng hộ bởi một người tài trợ. Vai trò của người tài trợ là xác nhận rằng thông tin được cung cấp trong đơn xin gia nhập và những câu trả lời trong Bài kiểm tra kinh nghiệm là chính xác và phản ánh trung thực công việc của bạn. Nhà tài trợ của bạn phải là hội viên của ICAEW. Hội viên này phải:
  • Là hội viên của ICAEW ít nhất 5 năm;
  • Biết bạn ít nhất 3 năm và biết chi tiết về công việc của bạn, lý tưởng nhất là làm việc cùng bạn, ít nhất 3 năm trong 5 năm qua;
  • Có hồ sơ kỷ luật tốt;
  • Tuân thủ các quy định về cập nhật kiến thức của ICAEW.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin xem trên trang web www.icaew.com/pathways.

ICAEW – NGUỒN THAM KHẢO

(1), (2) Wikipedia

(3), (4) VACPA

Speak Your Mind

*