Bounce Rate là gì?

ĐỊNH NGHĨA BOUNCE RATE

Thủ thuật SEOTheo nguyên văn của Google, Bounce rate là chỉ số các lượng truy cập rời khỏi website bạn ngay trang đầu tiên họ vào (” Visits in which a person left your site from the entrance page”).

BOUNCE RATE ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN TRÌNH SEO NHƯ THẾ NÀO?

Theo các tài liệu về SEO và Bounce rate cho rằng: “Theo Google Analytic thì Bounce Rate là tỷ lệ % lượng truy cập vào website hoặc từ trang web khác tới website của bạn và rời bỏ website của bạn. Có nghĩa là tỉ lệ người truy cập không tìm thấy thông tin hữu ích trên website của bạn. Theo một số chuyên gia về SEO hàng đầu, thì những trang web dạng CMS thông tin, tin tức cập nhật ngay tại trang đích thì tỉ lệ bounce rate đạt khoảng 35% là tốt nhất. Trong khi những website dạng thương mại, có trang đích như là một trang giới thiệu thì tỷ lệ Bounce Rate khoảng 50% thì được xem là thành công.” Điều này ĐÚNG nhưng chỉ là một nửa của sự thật. Vậy nửa kia là như thế nào?

Các chỉ số trong Google Analytics

  • Số trang trên 1 lần truy cập – Pages/Visit: Số trang trên 1 lần truy cập của người xem.
  • Thời gian trung bình trên trang web – Average time on site: Đây là thời gian người xem nội dung website bạn cho 1 lần truy cập.
  • Phần trăm lượt truy cập mới: Đây là tỷ lệ phần trăm lượt truy cập mới vào website của bạn.
  • Và Bounce rate: lượng truy cập vào xem chỉ 1 trang rồi đi ngay.

Bạn có thể xem Bounce rate theo keyword hoặc xem theo trang. Vấn đề ở chổ, các chỉ số này nói lên điều gì?

BÍ ẨN CỦA CÁC CHỈ SỐ TRONG GOOGLE ANALYTICS

Có 1 dạo, các công ty lớn ở Mỹ đòi kiện Google vì họ cho hiển thị nội dung các website của công ty này, Google kiếm được tiền mà chủ sở hữu thông tin lại không được chia lợi nhuận. Sau đó, nghe đâu Google chấp nhận việc chia lợi nhuận nếu người đọc xem từ trang thứ 5 trở đi. Các công ty nọ biện luận rằng khả năng người đọc vào đọc vào đọc 1 lần 5 trang là khá hiếm, trung bình là từ 2-3 trang ở các tờ báo lớn, và từ 1-2 trang ở các trang web thông thường. Việc Google đề nghị là tỏ ra quá khôn ngoan.

Nói đến việc này để đưa ra 1 thống kê khách quan rằng việc người đọc có thể vào xem một lúc trên 3 trang ở các website là có nhưng thuộc về các website báo chí, nghiên cứu…nhưng sẽ khá khó cho các website ở các lĩnh vực còn lại đạt được mức độ này. Nếu Google chỉ hoàn toàn tính dựa trên cơ sỡ Bounce rate thấp hay cao để đánh giá 1 site tốt hay không tốt thì cũng không hoàn toàn chính xác và khách quan.

Các tình huống giả định

Giả định rằng 1 website có bài viết rất hay, nhưng khá dài (ví dụ như 1 bài viết của Wikipedia), người đọc nếu muốn đọc hết 1 trang (1 page) này mất khoảng 5 đến 7 phút. Vậy bạn có thể trả lời các câu hỏi sau hay không:

  • Trang này có hữu ích cho người đọc hay không?
  • Có bao nhiêu khả năng người đọc sẽ đọc tiếp 1 trang khác?
  • Có bao nhiêu khả năng người đọc có thể thoát khỏi trang này để làm 1 việc khác?

Nếu bạn trả lời là trang tin này hữu ích cho người đọc và ủng hộ quan điểm rằng người đọc có khả năng bỏ qua việc đọc tiếp 1 trang tin khác để đi làm 1 việc khác thì chúng ta đã có sự liên kết giữa Bounce rate vs Thời gian trung bình trên 1 trang (hoặc 1 từ khóa).

Có 1 chỉ số vàng của Google cho vấn đề này, chúng tôi sẽ cập nhật ở các phần tiếp theo.

Speak Your Mind

*